O DOKTORSKOM STUDIJU

Doktorski studij sociologije jedini je opći doktorski program u polju sociologije u Republici Hrvatskoj. Studijski program stavlja naglasak na ovladavanje istraživačkim i analitičkim kompetencijama na najvišoj razini kako bi doktorandi u svom budućem znanstvenom radu mogli dati empirijski utemeljene i robusne zaključke o društvenim procesima i promjenama, kako u hrvatskom društvu tako i globalno. Polaznicima studija nudimo na usvajanje široku paletu istraživačkih vještina, od kojih se neke po prvi put pojavljuju u obrazovanju domaćih društvenih znanstvenika. Studijski program nudi mogućnost usvajanja niza naprednih metodoloških, statističkih i analitičkih vještina nužnih za unapređenje kulture javnog dijaloga te oblikovanju stavova i javnih politika utemeljenih na solidnim znanstvenim uvidima. U praktičnom smislu to znači da buduće istraživače educiramo i za provedbu primijenjenih istraživanja nužnih za evaluaciju politika, donošenje poslovnih odluka i razvoj inovacija. Program najvećim dijelom izvode domaći i inozemni znanstvenici koji su vodili ili vode kompetitivne istraživačke projekte. U tom smislu, njihov se nastavni rad temelji (i) na tim istraživačkim iskustvima te uvidima u znanja i vještine potrebne za prijavu, vođenje i uspješnu provedbu kompetitivnih istraživačkih projekata. Osobita je pozornost posvećena i usvajanju specifičnih akademskih vještina, kako bi se polaznicima pomoglo u što uspješnijem snalaženju u istraživačkim i visoko-obrazovnim sredinama u zemlji i inozemstvu.

Inovativnost studijskog programa ogleda se u dvije dimenzije. Prva dimenzija odnosi se na osposobljavanje doktoranada sociologije u širokoj paleti kvantitativnih i kvalitativnih metodoloških vještina. Druga dimenzija inovativnosti odnosi se na problemski pristup teorijskim i disciplinarnim sociološkim pitanjima unutar doktorskog studija. Osim kroz nastavu i radionice organizirane unutar programa, ove dvije dimenzije bit će ostvarene i kroz međunarodne znanstvene prakse i uključenost doktoranada u međunarodne znanstvene mreže. To je i cilj formalnih poticaja tijekom studija, poput bodovanja akademskog rada van doktorskog studija (pohađanje međunarodnih akreditiranih metodoloških radionica i ljetnih škola, izlaganje na međunarodnim znanstvenim konferencijama i objavljivanje u međunarodnim znanstvenim časopisima uglednih izdavača i slično. Konačno, u odnosu na prethodne i druge doktorske studije sociologije u Hrvatskoj, ovaj studij nudi i kontinuirano otvoren upis, čime se omogućuje fleksibilnost i prilagođavanje potrebama doktoranada i projekata na kojima su zaposleni.

Ispunjenjem svih studijskih obaveza i javnom obranom disertacije student/-ica stječe akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija.