KONTAKT

Voditelj doktorskog studija
prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
Konzultacije: ponedjeljkom 12:00-14:00
soba: C-206
telefon: 01/4092 170
astulhof@ffzg.unizg.hr

Koordinator doktorskog studija
doc. dr. sc. Goran Koletić
Konzultacije: srijeda, 15.30-17.00 (zimski semestar); četvrtak, 15.30-17.00 (ljetni semestar)
soba: C-018
telefon: 01/4092 042
gkoletic@ffzg.unizg.hr