Izvođači/ice

 • izv. prof. dr. sc. Valerio Baćak (Rutgers University, New Jersey, SAD)
 • prof. dr. sc. Dragan Bagić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)         
 • doc. dr. sc. Andriana Benčić Kužnar (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Mirko Bilandžić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • izv. prof. dr. sc. Slavica Jakelić (Valparaiso University, Honors College)
 • izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • doc. dr. sc. Taylor Kohut (Université catholique de Louvain, Belgija)
 • doc. dr. sc. Goran Koletić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • dr. sc. Srebrenka Letina (University of Glasgow, Škotska)
 • izv. prof. dr. sc. Danijela Lucić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Davorka Matić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • doc. dr. sc. Helena Popović (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Ivan Rimac (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • dr. sc. Petra Rodik
 • prof. dr. sc. Berto Šalaj (Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • dr. sc. Adrijana Šuljok (Institut za društvena istraživanja Zagrebu)
 • doc. dr. sc. Azra Tafro (Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Sveučilište u Zagrebu)
 • izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • dr. sc. Tanja Vučković Juroš (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
 • izv. prof. dr. sc. Drago Župarić-Iljić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)