Popis kolegija i radionica

 1. Znanstvena komunikacija 1 (Adrijana Šuljok), 5 ECTS
 2. Znanstvena komunikacija 2 (Adrijana Šuljok), 5 ECTS
 3. Sustavno pretraživanje literature (Goran Koletić), 5 ECTS
 4. Recenziranje znanstvenih radova (Ivan Landripet), 5 ECTS
 5. Znanstveno-istraživačka etika (Adrijana Šuljok i Ksenija Klasnić), 5 ECTS
 6. Kvalitativna analiza sadržaja (Helena Popović), 5 ECTS
 7. Osnove tematske analize (Jasmina Božić i Tanja Vučković Juroš), 5 ECTS
 8. Kritička analiza diskursa (Helena Popović), 5 ECTS
 9. Biografska-narativna-interpretativna metoda intervjuiranja (BNIM) (Jasmina Božić i Tanja Vučković Juroš), 5 ECTS
 10. Utemeljena teorija (Grounded Theory) (Jasmina Božić), 5 ECTS
 11. Računalno potpomognuta analiza kvalitativnih podataka 1 (Petra Rodik), 5 ECTS
 12. Računalno potpomognuta analiza kvalitativnih podataka 2 (Petra Rodik), 6 ECTS
 13. Mješovita metodologija (Aleksander Štulhofer i Tanja Vučković Juroš), 5 ECTS
 14. Ordinalna logistička regresija (Ksenija Klasnić), 5 ECTS
 15. Binarna logistička regresija (Ksenija Klasnić), 5 ECTS
 16. Osnove moderacije i medijacije (Ksenija Klasnić i Goran Koletić), 5 ECTS
 17. Uvod u analizu ugniježđenih podataka (Aleksandar Štulhofer), 5 ECTS
 18. Napredno višerazinsko regresijsko modeliranje (Taylor Kohut), 5 ECTS
 19. Analiza latentnih klasa i profila (Azra Tafro), 5 ECTS
 20. Strukturalno modeliranje 1 (Aleksandar Štulhofer), 5 ECTS
 21. Strukturalno modeliranje 2 (Aleksandar Štulhofer), 6 ECTS
 22. Uvod u probabilističko uzorkovanje (Ivan Rimac), 5 ECTS
 23. Procedure i postupci u probabilističkom uzorkovanju (Ivan Rimac), 6 ECTS
 24. Uvod u nadzirano strojno učenje (Valerio Baćak), 5 ECTS
 25. Uvod u mrežnu analizu 1 (Srebrenka Letina), 5 ECTS
 26. Uvod u mrežnu analizu 2 (Srebrenka Letina), 6 ECTS
 27. Suvremeni populizam (Berto Šalaj), 6 ECTS
 28. Islamofobija (Davorka Matić), 5 ECTS
 29. Inovacijska kultura (Jasminka Lažnjak), 5 ECTS
 30. Treći sektor u Hrvatskoj (Jasmina Božić), 5 ECTS
 31. Sigurnosne studije: teorijski i metodološki pristupi (Mirko Bilandžić, Danijela Lucić i Andriana Benčić Kužnar), 5 ECTS
 32. Religije i nacionalizmi (Slavica Jakelić), 6 ECTS
 33. Društvo i okoliš (Tijana Trako Poljak), 5 ECTS
 34. Migracije – procesi i politike (Drago Župarić-Iljić), 5 ECTS
 35. Komparativna multinacionalna istraživanja (Dragan Bagić) 5 ECTS

Napomena. Kolegiji i radionice koje pokrivaju određeno tematsko područje (npr. suvremeni populizam) ne čine jedine teme kojima se doktorandi/ice mogu baviti u okviru Doktorskog studija sociologije.