Etičko povjerenstvo

Povjerenstvo Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja

Članovi povjerenstva: doc. dr. sc. Goran Koletić (podsjednik), doc. dr. sc. Helena Popović (zamjenica pradsjednika), doc. dr. sc. Andriana Benčić Kužnar, izv. prof. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Popunjeni obrazac za prijavu istraživanja i popratni istraživački materijali šalju se na: eticko-soc@ffzg.hr